රංජන්ට මාරිස්ටෙලා ආදිසිසුන්ගෙන් මතකහිටින පාඩමක්

0
13063

මිගමුව මාරිස්ටෙලා විදුහලේ  අද පැවති  උත්සවයකට පැමිණසිටි රන්ජන් රාමනායක නියෝජ්‍ය අමත්‍යවරයාට ආදී සිසුන්පිරිසකගෙන් එල්ලවූ විරෝධතාවයක් හේතුවෙන් ආරක්ෂක රැකවල් මැද උත්සව භූමියෙන් පිටත්කර යැවීමට සිදුවූ බව වාර්තාවේ.

මිගමුව මාරිස්ටෙලා විදුහලේ  ආදිසිසුන්ගේ සුහද හමුවක් අදදින විදුහල් බිමේ පවත්වා ඇත.මේසදහා ආදී සිසුවෙකු ලෙස සහභාගිවී ඇති රන්ජන් රාමනායක මහතාට වේදිකාවේ ගීයක් ගැයීමට සංවිධායක මණ්ඩලය අවස්ථාවක් ලබාදී ඇත.

ගිගැයීමට ලැබුණු අවස්ථාව ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් රාමනායක මහතා දේශපාලනය කතාකිරීම යාම නිසා ආදී සිසුන් විරෝධය පළකර ඇත.

මේ අවස්ථාවේදී එහිසිටි ආරක්ෂක නිලධාරීන් ද කලබලවීම නිසා ආදී සිසුන් ගේ විරෝධතාවය වැඩිවී ඇත. සංවිධායක මණ්ඩලය විසින් ආරක්ෂා සහිතව නියෝජය අමාත්‍ය වරයා  පාසැල් භූමියෙන් පිටතට කැදවා ගෙනගොස් ඇත අතර ඉන්පසු සුහද හමුව සංවිධානය කරතිබූ පරිදි අවසන් වනතුරු පවත්වා ඇත.  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here