හෙට දුම්රිය සේවක වර්ජනයක්

0
56

දුම්රිය ස්ථානාධිපති රියදුරු නියාමක පාලක ශ්‍රේණිවලට අයත් දුම්රිය කාර්ය මණ්ඩල හෙට (20) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනයක් සිදු කිරීමට තීරණය කර ඇතිබව වාර්තාවේ

දුම්රිය නියාමකවරු, රියදුරු, ස්ථානාධිපතිවරු සහ පාලක ශ්‍රේණිවල පවතින වැටුප් විෂමතාව විසඳීමට ජාතික වැටුප් කොමිසම පියවර නොගැනීමට විරෝධය පළ කරමින් මෙම වැඩවර්ජනය ක්‍රියාත්මක  කරනබව දුම්රිය මෙහෙයුම් අධීක්ෂණ නිලධාරීන්ගේ වෘත්තීය සමිති සන්ධානයේ සම කැඳවුම්කරු ලාල් ආරියරත්න මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here