පුවත් පල කිරීම

ඔබේ ප්‍රදේශයේ, පාසලේ, පල්ලියේ, පන්සලේ, දහම් පාසලේ, ඔබේ කාර්යාලයේ හෝ ඔබ ජීවත්වෙන පරිසරය තුල යම් කිසි දෙයක් අපත් සමග බෙදාගැනීමට ඔබ කැමතිනම්. පහත පෝරමය පුරවා අප වෙත එවන්න. අපගේ නිත්‍ය සාමාජිකයෙකු වීමටද ඔබට අවස්ථාවක් උදා කර ගැනීමට ඔබටත්  හැකියව ඇත.


 

[contact-form-7 id=”204″ title=”publish news”]

 


*ඔබගේ පුවත අප වෙබ් අඩවියේ පලකිරීම පිලිබඳ තීරණ ගැනීමේ පූර්ණ අයිතිය අප සතු වේ. ඔබගේ තේරුම් ගැනීම අපගේ මහගු ශක්තියකි.