කයිකාවල ඥානකාන්ති තිස්ස නාහිමියන්ට – සම්මාන නායක පදවියක්

-

 

මිගමුව බෝලවලාන ජයසුදර්ශනරාමධිපති ශ්‍රාස්ත්‍රපති කයිකාවල ඥානකාන්ති තිස්ස නාහිමියන්ට ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහා නිකායේ අබගහපිටිය පාර්ශවයේ කාරක සංගසභාව විසින් සම්මාන නායක පදවියක් පිරිනමනු ලැබීය.

ධර්මකීර්ති ශ්‍රී කල්‍යාණසිරි තිස්ස  වන්සාවතංස නාම සහිත සම්මාන නායක පදවිය සහිත සන්නස් පත්‍රය ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහා නිකායේ අබගහපිටිය පාර්ශවයේ අනුනායක පල්ලේවැව විජිත නාහිමියන් විසින් කයිකාවල ඥානකාන්ති තිස්ස නාහිමියන්ට පිරිනැමූ අතර විජිනිපත පිළිගැන්වීම ගම්පහ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිනී විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදර්ශිනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය විසින් පිරිනමන අයුරුසහ සම්මාන නායක පදවි ප්‍රධනයේ අවස්ථා ජයාරූප වලින් දැක්වේ

 

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here