කටාන ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගලිබවුසරය පලාත්පාලන අමාත්‍යාංශයේ හිරවෙයි

-

කටාන ප්‍රාදේශීය සභාවට අවශ්‍ය  ගලිබවුසරයක් සහ බොබ් කැට් යන්ත්‍රයක් මිලදී ගැනීමට පළාත් පාලන අමාත්‍ය අංශය අවශ්‍ය අනුමැතිය ලබානොදීම නිසා මහජන සේවාවන් සදහා බදා පැමිණ ඇතිබව සභාපති නන්ද විජයරත්න ද සිල්වා මහතා පවසයි

සභාව සතුමුදල් වලින්   ගලිබවුසරයක් සහ බොබ් කැට් යන්ත්‍රයක් මිලදී ගැනීමට2018 12.04 දින සිට මුදල් වෙන්කර ගෙන තිබෙන බවත් ඒ සදහා අවශ්‍ය අනුමැතිය ලභාගැනීම සදහා පළාත් පාලන අමාත්‍ය අංශය වෙත යොමුකර ඇතත් දිනෙන් දින අනුමැතිය ලබාදීම ප්‍රමාද වීම බරපතල ගැටලුවක් බවද ජුලි  මස මහසභා රැස්වීමේදී  සභාපතිවරයා පැවසිය.

 

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here