කඩොල්කැලේ දේවස්ථානයට යන පාර හදන්නේ කවදාද ?

-

මෙම ජායාරුපයෙන් දැක්වෙන්නේ දැනට වසර පහකට පමණ පෙර මිලියන 5 කට ආසන්න මුදලක් වැයකර තාර යොදා සකස් කරනලද  මීගමුවේ කඩොල් කැලේ නිවාස යෝජනාක්‍රමයට ඇතුල්වන මාර්ගයයි.

කඩොල් කැලේ උත්තනාවූ කිතු සමිදුන්ගේ  දේවස්ථානයට පැමිණෙන බැතිමතුන් ඇතුළු මෙම නිවාස යෝජනා ක්‍රමයේ පදිංචි කරුවන් විශාල පිරිසක් දිනපතා මෙම මාර්ගයේ ගමන්කරයි.

අබලන්වී ඇති මෙම මාර්ගය නිසි ප්‍රමිතීන් අනුව සංවර්ධනය කරදීමට කටයුතු කිරීම නගරාධිපතිවරයා ගේ මෙන්ම  කොට්ටාශයේ නාගරික මන්ත්‍රී  එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මිගමුව සංවිධායක රොයිස් විජිත ප්‍රනාන්දු මහතාගේ ද වගකීමකි.

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here