මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය සහ ජනමාධ්‍ය

-

මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ සතියේ අවසන් දිනයවූ 25 වනදින කිබුලාපිටිය ජෙයරාජ් ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහා විද්‍යාලයේ සහ ආඩිඅම්බලම මහා විද්‍යාලයේ සිසු සිසුවියන් සහ ගුරුවරුන් සමග මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය සහ ජනමාධ්‍ය පිළිබද අත්දැකීම අදහස්  සහ දැනුම හුවමාරු කරගැනීමේ අවස්ථාවට අප වෙබ් අඩවියේ නියෝජ්‍ය කර්තෘ ඩිරන් අචින්ත මහතා සමග සහභාගී විය.

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here