කටාන ප්‍රාදේශීය සභාවේන් අමුසොහොන්

-

මෙම ජායරූපවලින් දැක්වෙන්නේ ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත්   රුක්අත්තන හන්දිය අසල සහ දෙමන්හන්දියේ ඇතිකටාන  පොදු සුසාන භූමිදෙකක ජයාරුපයි.

සුසාන භුමිය කැලයෙන් වැසීගොස් ඇති අතර මායිම් වැටවල් කැඩී ගොස් ඇත.මෙයට සුසාන භුමිය නොව අමුසොහන යයි කීවත් වරදක් නැත. මෙහි කැලය කපා  පිරිසිදුව පවත්වාගෙන යාම  ප්‍රදේශිය සභාවේ වගකීමකි.

ප්‍රාදේශීය සභාවේ මාසික රැස්වීම වලදී ප්‍රාදේශීය සභා විෂය පතයට අදාල නොවන  දේශපාලන කතා මාධ්‍යවාර්තා වල පලවීම ඉලක්ක කරගත්  සංදර්ශන කතා පවත්වන මන්ත්‍රීවරු කිසිවෙකු බලප්‍රදේශය තුල ජිවත්වන ජනතාව වෙනුවෙන් ඉටුකළයුතු සේවාවවන් සදහා ප්‍රමුකත්වයක් දී කටයුතු නොකරන බවට මේ එක උදාහරණයක් පමණි.

සොහොන් පිටියක් නිසිපරිදි නඩත්තු කරගත නොහැකි ප්‍රාදේශීය සභාවකින් සුන්දර සෞඛ්‍ය සම්පන්න කසලින් තොර පලාත්පාලන බලප්‍රදේශයක් ගොඩනැගීම අපේක්ෂා කළහැකිද.?

 

 

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here