ලෝක බෞද්ධ සන්ධානයේ පස්වන විධායක කමිටු රැස්වීම මීගමුවේදී

-

ලෝක බෞද්ධ සන්ධානයේ පස්වන විධායක කමිටු රැස්වීම 13 වැනිදින මීගමුවේ ග්‍රෑරෑන්ඩිෂා හෝටලයේදී ආරම්භ විය.

ලෝකයේ බුදුදහම ව්‍යාප්තවී ඇති රටවල් 32 ක සහභාගිත්වයෙන් පිහිටුවා ඇති  ලෝක බෞද්ධ සන්ධානය ජ්‍යාතන්තරව ක්‍රියාත්මකවන ප්‍රධාන බෞද්ධ සංවිධානයකි.

බුදුදහමේ චිරස්චිතිය සදහා කටයුතු කරන ශ්‍රී ලාංකික සංවිධාන කිහිපයක්ද මෙහි සාමාජිකත්වය දරණ අතර මලලසේකරපදනම  මගින් මෙම  ආරම්භක රැස්වීම  සංවිධානය කරතිබුණි.

අශාන්  මලලසේකර මහතා සභාව ඇමතු අවස්ථාව සහ පැමිණ සිටි දුත පිරිස පෙනීසිටි සමුහ ජයාරුපයකක් ද මේසමග

පළවේ.

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here