අද ජාතික ශෝක දිනයක්-සෑම නිවසකම සුදු කොඩියක් ඔසවමු.

-

අද ජාතික ශෝක දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශ කර ඇත සිදුකරන ලද ම්ලේච්ඡ  බෝම්බ පිපිරීම් වලින් මියගිය අයට ගරුකිරීම සදහා සහ ඔවුන් වෙනුවෙන් ශෝකය ප්‍රකාශ කිරීම සදහා සෑම නිවසකම සුදු කොඩියක් ඔසවමු.

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here