උසස් පොලිස් නිලධාරීන් ගේ මාරුවීම් තාවකාලිකව  අත්හිටුවයි

-

ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයකු ඇතුළු උසස් පොලිස් නිලධාරීන් 13 කුට ලබා දී තිබූ ස්ථාන මාරු  තාවකාලිකව  අත්හිටුවා ඇත. 

 

 

 

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here