පාසැල්වල දෙවනවාරය මැයි මස 6 වනදා දක්වා කල්යයි

-

විශ්ව විද්‍යාල සහ රජයේ පාසල් ආරම්භ කිරීම මැයි මස 6 වැනි සඳුදා දින දක්වා කල්දමා ඇත.

දෙවන වාරය මේ මස 22 වැනිදා ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබූ අතර ආරක්ෂක හේතූන් නිසා එය මේ මස 29 වැනිදින දක්වා කල්තැබිණි.

 

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here