බෝම්බයෙන් සවිමත්වන ආගමික සංහිදියාව

-

පාස්කු ඉරිදා සිදුවීමෙන් විපතට පත්වූවන් වෙනුවෙන් සොව පලකිරීමට මෙන්ම දේවස්ථානයේ අලුත් වැඩියා කටයුතු සදහා ශ්‍රමදායකත්වය ලබාදීම සදහා පැමිණි බද්දේගම සමිත හිමි ප්‍රධාන මහා සංගරත්නය දේවස්ථානයෙදී සෙත්පිරිත් දේශනා කරමින් ආශීර්වාද කරනලද අවස්ථාව.සහ ගරු පියතුමන් විසින්  මහා සංගරත්නය උදෙසා දන්පිලිගනිවූ අවස්ථාව


නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here