විදුලි බලමණ්ඩලය ජිවිත සමග සෙල්ලම් කරයි

-

විදුලි බලමණ්ඩලය විසින් කටාන සහ මිගමුවේ  රැහැන් මාර්ග ආසන්නයේ ඇති අතුකපා මාර්ග දෙපස අනතුරුදායකලෙස අතහැර දමායාම  මහජනයා ජිවිත අවදානම්ට  ඇද දැමීමක් බව ප්‍රදේශ වාසීන් පවසති.

මෙම අතු කැපීම සදහා පෞද්ගලික ආයතන හා පුද්ගලයන් වෙත කොන්ත්‍රාත් ලබාදී ඇති අතර කපන ලද අතු ඉවත්කිරීම ද  ගිවිසුමේ ඇතුලත් කොන්දේසියකි.

කොන්ත්‍රාත් කරුට ගෙවීම කිරීමට අනුමැතිය ලබාදීමට පෙර    ගිවිසුමේ කොන්දේසි අනුව කටයුතුකර තිබේදැයි පරික්ෂාකිරීම් විදුලිබල මණ්ඩලයේ  මිගමුව  ප්‍රාදේශීය විදුලි ඉංජිනේරුවරයාගේ වගකීමකි.

මෙම ජයාරුපවලින් දැක්වෙන්නේ මාර්ග අංක 246  මිගමුව අලුතපොල පාරේ   අතුකපා මාර්ගය අයිනේ  අනතුරු දායක ලෙස දමා ගොස් ඇති අයුරු ජයාරුපවලින් දැක්වේ.

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here