කටාන පොලිස් ස්ථානයේ අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය .

-

මිගමුව ජ්‍යෙෂ්ට පොලිස් අධිකාරී  කපිල කඩුපිටිය මහතා ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කටාන පොලිස් ස්ථානයේ අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය අද 19 දින  පැවැත්විණි.

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here