කටාන ප්‍රාදේශීය සභාවේ නිලධාරීන්ට ආතතිය

-

කටාන ප්‍රාදේශීයසභාව සතු 93 D අක්කර පනහ සම්පත් පෙදෙසේ පොදු ඉඩමේ අනවසර ඉදිකිරිම ඉවත්කිරීම සභාපතිවරයාගේ අනුමැතිය ලද වහාම සිදුකරන බව ලේකම් වරිය ප්‍රකාශ කර ඇත.

ලේකම් වරිය මෙසේ ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ අනවසර ඉදිකිරීම් ඉවත්කිරීම ප්‍රමාදවීම පිලිබදව සම්පත් පෙදසේ පදිංචි කරුවෙකු කරන ලද විමසීමකට පිළිතුරු දෙමිනි.

අවශ්‍ය අනුමැතිය ලබාගැනීම සදහා  සභාපතිවරයා වෙත ඉදිරිපත්කල ලිපිගොනුව තමන් වෙත මෙතෙක් ලැබීනැති බවද ලේකම් වරිය වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ තිබේ.

මෙම අනවසර ගොඩනැගිලිවලින් එකක මේවනවිට  මේවනවිට පවුලක්  පදිංචිව සිටින අතර ඔහු එම නිවස රුපියල් 75000/ ගෙවා කුලියට ගෙන ඇත.

දේශපාලන අධිකාරිය  විසින් ගනුලබන මෙවනි තිරණ හේතුවෙන් නිලධාරීන්ට දැඩිමානසික පීඩනයක්  සමග රාජකාරි කිරීමට සිදුව ඇතිබව ප්‍රාදේශීය සභාවේ අපගේ ආරංචිමාර්ග පවසයි

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here