අත්‍යාවශ්‍ය නඩත්තු කටයුතු සදහා අද 2 දින සවස 5.00 දක්වා කටානේ විදුලිය විසන්ධි වන ස්ථාන

-

අත්‍යාවශ්‍ය නඩත්තු කටයුතු සදහා අද 21 සවස 5.00 දක්වා අනෝමා වත්ත රුක් ඇත්තන  ඇක්වා අක්කර 50 කුලරත්න මාවත ග්‍රීන් පැන්ටසි සමුර්ධි ගම කදසුරිදුගම ගල්මංකඩ යන ප්‍රදේශවල විදුලිය විසන්ධි කරනබව විදුලිබල මණ්ඩලය නිවේදනය කර ඇත.

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here