රූපවාහිනී සංස්ථාව ජනාධිපති යටතට

-

 

ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතට පවරාගෙන ඇත

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය භාරව කටයුතු කරන අතර ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට පවරා ගන්නා බව සඳහන් කරමින් ජනාධිපති ලේකම්වරයා විසින් 9 දිනැති 2140/2 දරණ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවේ සභාපති ධුරය හා එහි පරිපාලනය සම්බන්ධයෙන් ඉකුත් කාලය පුරා ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් පැවැතිණි.

ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවේ සභාපති ධුරයට ඉනෝකා සත්‍යාංගනී මහත්මිය පත්වූයේ මංගල සමරවීර මහතා ජනමාධ්‍ය ධුරය හෙබවූ සමයේදිය.

 

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here