නව කැබිනෙට්ටුව දුවුරුම් දෙයි-රාජ්‍යඇමතිවරු දිවුරුම් දීම සදුදා

-

නව රජයේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය අද (22) උදෑසන ජනාධිපති ගෝඨාභය රජපක්ෂ මැතිතුමා  ඉදිරියේ දී දිවුරුම් දීම සිදු කළේ ය.

නව අමාත්‍ය මණ්ඩලයඅග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා – මුදල්,ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති හා ක්‍රම සම්පාදන, බුද්ධ ශාසන,සංස්කෘතික,නාගරික ජල සම්පාදන හා නිවාස පහසුකම් අමාත්‍ය

නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා- අධිකරණ,මානව හිමිකම් හා නීති ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය
ආරුමුගම් තොන්ඩමන් මහතා – ප්‍රජා සවිබල ගැන්වීම් සහ වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අමාත්‍ය
දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා – විදේශ සබඳතා,නිපුණතා සංවර්ධන රැකි රක්ෂා සහ කම්කරු සබඳතා අමාත්‍ය
ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා- ධීවර සහ ජලජ සම්පත් අමාත්‍ය
පවිත්‍රාදේවී වන්නි ආරච්චි මහත්මිය- කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍ය / සෞඛ්‍ය හා දේශිය වෛද්‍ය අමාත්‍ය
බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා- තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ /උසස් අධ්‍යාපන,තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන අමාත්‍ය
ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහත- රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්දේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පාලන අමාත්‍ය
චමල් රාජපක්ෂ මහතා- මහවැලි, කෘෂි කර්ම, වාරිමාර්ග සහ ග්‍රාමීය සංවර්ධන අමාත්‍ය / අභ්‍යන්තර වෙළඳ කටයුතු ආහාර සුරක්ෂිතාව හා පාරිභෝගික සුබසාධන අමාත්‍ය
ඩලස් අලහප්පෙරුම- අධ්‍යාපන අමාත්‍ය/ ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍ය
ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා- මාර්ග සහ මහාමර්ග අමාත්‍ය/ වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍ය
විමල් වීරවංශ මහතා – කුඩා හ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර හා ව්‍යවසාය සංවර්ධන/ කර්මාන්ත හා සැපයුම් කලමනාකරණ අමාත්‍ය
මහින්ද අමරවීර මහතා – මඟී ප්‍රවාහන කළමනාකරණ අමාත්‍ය / විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍ය
එස්.එම්.චන්ද්‍රසේන මහතා- පරිසර හා වනජීවි සම්පත් අමාත්‍ය /ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍ය
රමේෂ් පතිරණ මහතා- වැවිලි කර්මාන්ත හා අපනයන කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය
ප්‍රසන්න රණතුංග මහත -කාර්මික අපනයනය,ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍ය/ සංචාරක සහ ගුවන්සේවා අමාත්‍ය.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු සදුදා දිනයේ දිවුරුම් දීමට නියමිතය.

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here