මිගමුව රෝහලේ කනිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලය ලේ දන් දෙති

-

මිගමුව රෝහලේ කනිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලය සෑම වසරකම සංවිධානය කරන ලේ දන්දීමේ කදවුර අද 11 දින රෝහල් පරිශ්‍රයේදි පැවත්විණි එහිදී රෝහල් කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයෙකු රුදිරය පරිත්‍යාග කල අවස්ථාව ජයාරුපයෙන් දැක්වේ.

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here