කාලගුණයෙන් ගොඩබිමට රතු නිවේදනයක්

-

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ගොඩබිම් ප්‍රදේශ සදහා තද වැසි පිලිබදව අනතුරු ඇගවීමේ නිවේදනයක් නිකුත්කර ඇත.

මේ අනුව මිලිමීටර් 100 ට වැඩි වර්ෂා පතනයක් මෙන්ම කදු නායයාම ගස් කඩාවැටීම පහත් බිම යටවීම් සිදුවිය හැකිබව ද ඒ සදහා ගතයුතු පියවරද සදහන් කරන කාල ගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව රතු නිවේදනයක් යනු අනතුරු ඇගවීමක් නොව අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට දැනුම් දීමක් බවද සදහන් කරයි.

 

 

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here