උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල හෙට

-

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විහාගයේ ප්‍රතිඵල හෙට (27) නිකුත් කරන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තු සඳහන් කරයි.

ප්‍රතිඵල  ලබාගැනීමට  විභාග  දෙපාර්තමේන්තුවේ  වෙබ් අඩවියට  මෙම දිගුවෙන්  පිවිසෙන්නwww.doenets.lk

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here