සුභ නවවසරක්

-

තවත් පැය කිහිපයකින් උදාවන 2020 නව වසර අපගේ සහෘදයන් ඇතුළු ලෝකවාසී සියලු දෙනාටම    වාසනාවන්ත නව වසරක් වේවායි අපගේ ප්‍රාර්ථනයයි

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here