රජය විසින් මන්ත්‍රීවරුන්ට ලබාදෙන විමධ්‍යගත මුදල් ලබාදීමට නවත්වා නෑ- රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෙහාන් සේමසිංහ

-

රජය විසින් මන්ත්‍රීවරුන්ට ලබාදෙන විමධ්‍යගත මුදල් ලබාදීමට නවත්වා නැතැයි සංවර්ධන බැංකු සහ ණය යෝජනා රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෙහාන් සේමසිංහ මහතා පවසයි.

රජය විසින් විමධ්‍යගත මුදල් ලබාදීමට නවත්වා නෑ. රටේ මුල්‍ය නීතිය යටතේ වෙන් කළ මුදල් ඒ ආකාරයෙන් ම ලබා දෙනවා. චක්‍රලේඛනවලට අනුකූලව ඒ මුදල් ඒ ආකාර්යෙන් ම සිදු වෙනවා යැයි ද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ අද (7) පාර්ලිමේන්තුවේ දී මන්ත්‍රීවරුන්ට හිමිවන විමධ්‍යගත රමුදල් කපා දමා ඇති බව කියමින් මතු කළ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලබාදෙමිනි. මන්ත්‍රී එස්.එම්. මරික්කාර මහතා විසින් මෙම ප්‍රශ්නය මතු කළේ ය

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here