මීගමුව මහනගර සභාවේ කොමසාරිස් තනතුර දෙකේ කොලයට වැටේ

-

නාගරික කොමසාරිස්ගේ අනපරිදී යනුවෙන් සදහන් ව්‍යාජ දැන්වීම් පුවරු තැබීමෙන්  මිගමුව නගරයට පැමිණෙන මහජනතාවට දැඩි අසීරුතාවයන්ට මුහුණ දීමට සිදුව ඇත.

නාගරික කොමසාරිස්ගේ අනපරිදී නිකුත්කළ  නියෝගබව සදහන්  කරමින්  විවිධ පුද්ගලයන් සහ ආයතන විසින්   නීතිවිරෝධී ලෙස  නගරයයේ විවිධ ස්ථානවල  විවිධ දැන්වීම් පුවරු ප්‍රදර්ශනය කිරීම වැළැක්වීමට හෝ  ඔවුන්ට එරෙහිව නිත්‍යානුකූල පියවර නොගැනීමෙන් මීගමුව මහනගර සභාවේ කොමසාරිස් තනතුර  රබර් මුද්‍රාවක් බවට පත්වී දෙකේ කොලයට වැටී තිබේ.

මෙසේ තබා ඇති ව්‍යාජ නියෝග පුවරු මගින් පොදු මාර්ගවල  වාහන නැවැත්වීමට සිමා පැනවීම මෙන්ම විවිධ සංගම් සහ පුද්ගලයන් විසින් මහාමාර්ගය පෞද්ගලිකව  අයිතිකරගෙන ඇත

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here