නීතියට පිටින් වැඩ බෑ ඇමතිවරු සහ චන්ඩි ඉදිරියේ කොන්ද නොනැමූ වනසංරක්ෂණ නෝනා

-

ඔක්සිජන් අවශ්‍ය නැතැයි කියන පිරිසක ඉල්ලීම ඉටුකරනවාද විද්‍යාත්මක තීන්දුවක් ගනවාදැයි තීරණය කරනලෙස ඇමතිවරුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින බව  ගම්පහ දිසා වන සංරක්ෂණ නිලධාරිනි දේවානි ජයතිලක මහත්මිය පවසයි.

දිසා වන සංරක්ෂණ නිලධාරිනිය  මෙම අදහස් පලකලේ මිගමුව ධිවර වරයා ශ්‍රවණාගාරයේ ධිවර රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත පෙරේරා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 10 දින පැවති මිගමුව කලපුව සංවර්ධනය කිරීම පිලිබදව පැවති සාකච්ඡාවේදීය.

වදවියන කඩොලාන පරිසරයක පිහිටි කල්පුබිම් කොටසක් ගොඩකර ක්‍රීඩා පිටියක් සකස් කරගැනීමට ඉඩදිය නොහැකිබවත් මිනිසාට ජීවත්වීමට අවශ්‍ය ඔක්සිජන් ලබාදීමත් කාබන්ඩයොක්සයිඩ් උරගැනීමත් සිදුකරන්නේ ගස්වැල් බව දිසා වන සංරක්ෂණ නිලධාරිනිය කරුණු දැක්විය.

මෙම අවස්ථාවේ   ඔක්සිජන් අවශ්‍ය නැහැ අපට අපට අවශ්‍ය ක්‍රීඩා පිටියක් යයි  තර්ක කල ප්‍රදේශ වාසීන් පිරිසකගේ ඉල්ලීම සලකා බලන්නයි අමාත්‍ය වරයා කල යෝජනාවට පිළිතුරු දෙමින් දිසා වන නිලධාරිනිය පැවසුවේ ඔක්සිජන් අවශ්‍ය නැතැයි කියන පිරිසක ඉල්ලීම ඉටුකරනවාද විද්‍යාත්මක තීන්දුවක් ගනවාදැයි තීරණය කලයුතු බවත් තමන් නීතියට පිටින් කිසිවක් නොකරන බවත්ය.

මෙහිදී වැඩිදුරටත් කරුණු දැක්වූ    වන සංරක්ෂණ නිලධාරිනිය ලංකාවේ අඩුම වනගහනය ඇත්තේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ බවත් එය   භූමියෙන්  1 % ක්පමණ වන බවත් වනසංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් ඉඩම් ඉඩම් කච්චේරි පවත්වමින් බෙදා දෙන බවද පැවසූ ව්නනිලධරිනිය  ගම්පහ දිසා දරවලින් ක්‍රියාත්මක බොයිලේරු 52 ක් ඇතිබවත් එක බොයිලේරුවක් සදහා දිනකට දැවටොන් 40 ක් භාවිතා කරනබවත් ඒවායින් පිටවන කාබන්ඩයොක්සයිඩ් උරාගැනීම සදහා අවශ්‍ය ගස් ප්‍රමාණය තිබෙනේ කොහේදැයි ඔක්සිජන්  අවශ්‍ය නෑ කඩොලාන කපාදැමිය යුතුයයි ප්‍රකාස කල අයගෙන් දැනගැනීමට කැමති බවද පැවසිය.

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here