කලපුවෙන් ගොඩදමන වැලි ජාවාරම්කරන්නේ කවුද ?

-

මිගමුව කලපුවෙන් ගොඩ දමනලද පස් මීටර් කියුබ් 8000 ක් පමණ තලාහේන මාතෘ සායන භූමියට බැහැර කරන ලදබවට කලපු සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ නිලධාරීන් කරන ප්‍රකාශය පිලි නොගන්නා බවත් වැලිජාවාරමක් සිදුවූ බවට සාක්ෂි ඇති බවත් ප්‍රදේශයේ වාසීන් පවසයි

 

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here