කොවිඩ් රෝගීන් ගනන 50 ක්වෙයි රාත්‍රී සමාජශාලා රේස්පොළවල් වසා දමයි -පුද්ගලික රෝහල්වලකොවිඩ් පරීක්‍ෂණයට අවසර

-

දැඩි කොන්කොදේසි මත කොව්ඩ් පරීක්‍ෂණය පුද්ගලික රෝහල් වල සිදුකිරීමට අවසරදී ඇත  කොව්ඩ් පරීක්ෂණය පුද්ගලික රෝහලක සිදුකරන්නේ නම ඔහු නේවාසික රෝගියෙකු වියයුතු අතර පරීක්ෂණය සිදුකිරීමට පෙර සහ පසුව ජාතික වසංගත විද්‍යායතනයට දැනුම්දිය යුතුයි අයකළ යුතු උපරිම මුදල රුපියල් 6000 කි.

රාත්‍රී සමාජ ශාලාසහ ඔට්ටු ඇල්ලීමේ මධ්‍යස්ථාන වහාම ක්‍රියාත්මක වනපරිදි වසා දැමීමටත්

වන්දනා ගමන් සහ චාරිකා සදහා අවසර නොදීමටත් තීරණය කර ඇත කොවිඩ් 19 ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීමට පිහිටුවා ඇති මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානයේ දැන් පැවැත්වෙන  මාධ්‍ය හමුවේදී. මෙම කරුණු අනාවරණය විය.

කොවිඩ් බවට සක පුද්ගලයන් 212 ක් සහ කොවිඩ් බවට තවුරුවූ රෝගීන් 50 ක් මේවනවිට ප්‍රතිකාර ලබනබව ද අනාවරණය විය

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here