හෙට සිට 27 දක්වා උසාවිවල නඩුකටයුතු සිදුකරන හැටි දැනගමු

-

මෙම මස 20 වන දින සිට එනම් හෙට දින සිට 27 දින දක්වා  නඩු කෘතයන්  සිදුකරන ආකාරය පිලිබදව අධිකරණ සේවා කොමිසම විසින් චක්‍රලේඛයක් නිකුත්කර ඇති අතර එහි සදහන් වන්නේ විවෘත අධිකරණයේ කිසිදු නඩුවක් නොකැදවන බවසදහන් වේ

නඩු කෘතයන්  සිදුකරන ආකාරය පිලිබදව අධිකරණ සේවා කොමිසම විසින් නිකුත් කල සම්පුර්ණ චක්‍රලේඛය මෙතැනින්

 

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here