අහාර ඖෂධ  ගැටළුවක් නම් නගරාධිපතිට කියන්න

-

ඇදිරි නීතිය බලපැවැත්වෙන කාලසීමාව තුල අත්‍යවශ්‍ය අහාර සහ ඖෂධ  ලබාගැනීමට නොහැකිව සිටින මිගමුව මහානගරසභා බලප්‍රදේශයේ අඩු අදායම් ලාභීන්ට  අංක 0777193228 දුරකතනය අමතන ලෙස දයාන් ලාන්සා නගරාධිපති වරයා ඉල්ලීමක් කරයි

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here