මැතිවරණය කල්දමයි

-

පාර්ලිමේන්තු ඡන්දය විමසීමේ දිනය 2020 අප්‍රේල් 30 වන දිනය පසු වී දින 14කට පසු දිනයක් නියම කර ඇති අතර එම දිනයෙන් පසු නිකුත් කරන ගැසට් නිවේදනයක් මඟින් එම දිනය ප්‍රසිද්ධ කරන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා විසින් නිකුත් කළ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් වෙයි.

 

ele gasat

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here