බැංකු ණය වාරික අයකර ගැනීම තාවකාලිකව  අත්හිටුවයි

-

රටෙි පවතින ව්‍යසනකාරී තත්ත්වය හමුවේ රටතුළ  සමාන්‍ය පරිදි  ආර්ථිකය  පත්වන තුරු  ජනතාව විසින් පෞද්ගලික මෙන්ම රාජ්‍ය බැංකු ආයතන මගින් ලබාගත්  නිවාස ණය මෙන්ම  සියලුම ණය වාරික අයකර ගැනීම තාවකාලිකව  අත්හිටුවීමට රජය පියවර ගෙන ඇතිබව වාර්තාවේ

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here