ඖෂධ ගෙදරටම ගෙන්වාගැනීම සදහා මේ නිවේදනය බලන්න

-

ගෙදරටම ඖෂධ ගෙන්වාගැනීම සදහා වැඩපිළිවෙලක් සකස්කර ඇතිබව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්‍ෂක අනිල් ජාසිංහ මහතා නිවේදනයක් නිකුත්කරමින් දැනුම්දී ඇත.

ඖෂධ ගෙදරටම වැඩිදුර විස්තර

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here