වසාදමා තිබු සමුර්ධිගම සමුපේ අපේ කඩේ වෙයි

-

පාඩු ලැබීම නිසා වසා දමා තිබු සමුපකාර ප්‍රදේශික නව මුහුණුවරකින්  යලිත් විවුර්ත කිරිම සදහා කටාන විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය  තීරණය කර  ඇත.කලක් තිස්සේ වසා දමා තිබු අක්කරපනහ සමුර්ධි ගම සමුපකාර ප්‍රදේශිකය අපේ කඩේ නමින්  ඊයේ යලි විවුර්තවිය. සුදර්ශිනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය වරිය අපේ කඩේන් මිලදීගත් භාණ්ඩ සදහා මුදල් ගෙවූ අවස්ථාව ජයාරුපයෙන් දැක්වේ.

 

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here