පුරුෂ ස්වයං වින්දනයට එරෙහිවූ මන්ත්‍රීවරියක්

-

පුරුෂ ස්වයං වින්දනයට එරෙහිවූ මන්ත්‍රීවරියක්

  • පැය 9 කට පෙර

http://www.bbc.com/sinhala/world-39266622

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here