පාසැල් නිවාඩුව දෙසැම්බර් 8 වනදා සිට

-

රජයේ සහ රජයේ අනුග්‍රහය ලබන පාසල්වල තෙවන වරයා 8  සිකුරාදා අවසන් කරනබවසහ  නව පාසල් වරයා 2018 ජනවාරි 2 දින ආරම්භ කරන බව  අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කර ඇත.

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here