එක් රැදවියකු වෙනුවෙන් ලක්ෂ 33 ක් වැයකළ අගුනුකොලේ නව බන්ධනාගාරය

-

රුපියල් මිලියන 4996 ක් වැය කර  හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ අඟුණකොළපැලැස්සේ ඉදිකළ. නව බන්ධනාගාර සංකීර්ණය වීවෘත කර ඇති අතර අන්තර්ජාතික ප්‍රමිතින්ට අනුව සිරකරුවන්ට සැපයිය යුතු සියලු පහසුකම්වලින් මෙම සමන්විතව මෙම බන්ධනාගාරය  ඉදිකිර ඇත.

බන්ධනාගාර සංකීර්ණය අක්කර 65ක් පුරා විහිදී තිබෙන අතරමෙහි රැඳවියන්1,500 ක් සදහා සැහෙන ඉඩකඩ  ඇත.

බන්ධනාගාර රෝහලක්, වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් මෙන්ම කර්මාන්ත අංශයක්ද මීටර් 400 ධාවන පථයක් නවීන ක්‍රීඩා පිටියක්, පිහිනුම් තටාකය සහ ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාගාරය ද නව බන්ධනාගාර සංකීර්ණයට අයත් අංග අතර වේ.

මෙම බන්ධනාගාරය  ගොඩනැගීමේදී එක් රැදවියකු වෙනුවෙන් ලක්ෂ 33 කට ආසන්න  මුදලක් වැය වී ඇත.

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here