පොර්ට් සිටියෙන් පලගතුරය ධිවර ප්‍රජා මධ්‍යස්ථානය අලුත්වැඩියා කරයි

-

කොළබ වරයා නගර ව්‍යාපෘතියේ ධිවර ජිවන සහයෝගිතා වැඩසටහනේ ලක්ෂ අටක   ප්‍රතිපාදන   යටතේ  අලුත් වැඩියා කල පලගතුරය ධිවර ප්‍රජා මධ්‍යස්ථානය වීවෘත කිරීම  මහින්ද අමරවීර අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ (21 )සිදුවිය

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here