ගෙදර කුණු ගමපුරා දමා පෙරේතයන් කැදවා ඇති ගමකට අවුරුදු කුමරු වඩි ද ?

-

මේ දිනවල අප අලුත් අවුරුද්දට සුදානම් වෙමින් සිටිමු .  ඇදුම් පැළදුම් ඇතුළු විවිධ අලුත්දේ ගන්නට කටයුතු කරන අතරම නිවසේ ඇති සමහර දේ ඉවත දැමීමට ද කටයුතු කරයි.ගෙවල් දොරවල් පිරිසිදු කරමින් මේ සුදානම් වන්නේ අවුරුදු කුමරා සමග ශ්‍රියා කාන්තාවද සමග එළබෙන වසර තමන්ගේ නිවසට වාසනාවන්ත වසරක් කර ගැනීමටය.

කටානේ පාරවල් ගානේ හන්දි ගානේ ගෙනත් දමා ඇති කුණු ගොඩවල් හොදින් නිරීක්‍ෂණයකරන විට පැහැදිලි වන්නේ ගෙනවිත් දමා ඇති කුණු ඔනෑම නිවසක කළමනාකරණය කර ගතහැකි දේවල් වලින් සමන්විතව ඇති බවයි .

ඩෙංගු රෝගය වසංගත තත්වයක් දක්වා වර්ධනය වී ඇති අතර .මේ සතිය තුලදී මිගමුව සහ සිදුවෙන් ඩෙංගු මරණ දෙකක් වාර්තාවිය.

තමන්ගේ කුණු පාරට ගෙනවිත් දමා ගමේ පරිසරය විනාශ කර පෙරේතයන් කැදවා ඇති ගමක කිසිම නිවසකට  අවුරුදු කුමාරයා කැදවා ගැනීමට  නොහැකි වන අතර ඉදිරි වැසිසමයත් සමග විවිධ වසංගත පැමිණීමේ අවධා නමක් ඇතිවිය හැකිය.

(සංවාදයට වීවෘතයි)

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here