ඊයේ රාත්‍රියේ සිට අද රාත්‍රිය වනවිට වාර්ථාවන නව කොරෝනා අසධිතයින් සංඛ්‍යාව 10ක්. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකික කොරෝන ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 28දෙනෙකු දක්වා ඉහල යයි.
මේ වනතෙක් කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වීම හේතුවෙන් කිසිදු මරණයක් වාරථා නොවීම සුවිශේෂී කරුණක් වන අතර  117 යන හදිසි දුරකථන මාර්ගයෙන් ඔබට කොරෝනා රෝගීන් පිලිබදව දැනුම්දීමක් හෝ විමසීමක් කර හැක..
මෙම වයිරසය ශීග්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වීම වැලැක්වීම සදහා හෙටදින සිට කියාත්මක වන පරිදි  රජය විසින් පහත පියවර ගෙන ඇත..
  • නැවත දැනුම් දෙන තුරු රියදුරු බලපත්‍ර ආශ්‍රිත කටයුතු හා විභාග අත්හිටුවීම
රියදුරු බලපත්‍ර ලබාගැනීම, අලුත්කිරීම හෝ ඒ ආශ්‍රිත කටයුතු සඳහා මහජනතාව වේරහැර රියදුරු බලපත් ප්‍රධාන කාර්යාලයට හෝ වෙනත් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තු දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයකට පැමිණීම 2020 මාර්තු 31 දක්වා තාවකාලිකව සීමා කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.

එබැවින්, හෙට (2020-03-17) සිට  2020 මාර්තු 31 දක්වා කාලය තුල  වේරහැර රියදුරු බලපත් ප්‍රධාන කාර්යාලයේ  හෝ අනිකුත් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තු දිස්ත්‍රික් කාර්යාල වල රියදුරු බලපත්‍ර ආශ්‍රිත සේවා ක්‍රියාත්මක නොවන බව මෙයින් දැනුම් දෙනු ලැබේ. එමෙන්ම  හෙට (2020-03-17) සිට  2020 මාර්තු 31 දක්වා කාලය තුල දැනටමත් දින හා  වේලාවන් ලබා දී ඇති සියලු රියදුරු බලපත් ලිඛිත හා ප්‍රයෝගික පරීක්ෂණ ද අවලංගු කරනු ලැබේ.

  • කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ඇති සියළුම කෞතුකාගාර අද දින සිට නැවත දැනුම් දෙනතුරු වසා දැමීමට තීරණය කර ඇත
  • ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් 2020 මාර්තු මාසය තුල පැවැත්වීමට තිබූ විභාග දින නියමයක් නොමැතිව කල් තබයි
  • ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සහතිකපත් නිකුත් කිරීම online මාර්ගයට පමණක් සිදු කෙරේ.
  • පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපර්තමනේතුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය හා දකුනුපලත් කාර්යාලයේ ජාතික හැදුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ එක්දින සේවාව හෙට දින සිට නැවත දැනුම් දෙනතුරු අත්හිටුවීම.
  • ශ්‍රී ලංකා ග්‍රහලෝකාගාරය හෙට දින සිට නැවත දැනුම් දෙනතුරු වසා තබයි.
  • මාර්අතු 17 වනදා සිට 20වන දින දක්වා අධිකරණ කටයුතුවලද යම් යම් සීමා පනවා ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here