මැලේරියා ,බරවා සහ සරම්ප වැළදුන රෝගීන් නැවතත් වාර්තා වනවා

-

ලංකාව තුල පාලනය කර තිබූ මැලේරියා ,බරවා සහ සරම්ප වැළදුන රෝගීන් නැවතත් වාර්තා වනවා ආර්ථිකය හදන්න මිනිසුන් ජීවත් විය යුතුයයිද සෞඛ්‍ය කියන්නේ මිනිසුන්ගේ ජීවිත බවද කළුතර දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී රාජිත සේනාරත්න මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී පවසයි

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here