යුද හමුදා රෝහලේ සායන සඳහා සහභාගී වන අයට දැනුම්දීමක්

-

දිවයින පුරා ඇදිරි නීතිය ක්‍රියාමකවන කාලසීමාව තුළ යුද හමුදා රෝහලේ සායන සඳහා සහභාගී වන යුධ හමුදා සාමාජිකයින්ට සහ ඔවුන්ගේ පවුලේ ඥාතීන්ට ළඟම ඇති යුධ හමුදා රෝහලෙන් අවශ්‍ය සායන සහ ඖෂධ ලබා ගත හැකි බව යුධ හමුදා මූලස්ථානය පවසයි.

එම මූලස්ථානය පවසන්නේ සේවයේ නියුතු විශ්‍රාමික නිළධාරින්ට සහ සෙසු නිළධාරින් මෙන්ම  ඔවුන්ගේ පවුලේ සාමාජිකයින් සඳහා සේවා ස්ථානයට සහ පදිංචි ස්ථානයට ළඟම යුධ හමුදා රෝහලකින් තමාට අවශ්‍ය සේවාව ලබාගත හැකි බවයි.

යුධ හමුදා රෝහලේ සායන සදහා පැමිණෙන රෝගීන්ගේ ඖෂධ ලබා ගැනිම සදහා ප්‍රාදේශිය මට්ටමින් යුධ හමුදා මූලික රෝහල්, ක්ෂේත්‍ර රෝහල් සහ රෝගීන් භාර ගන්නා ස්ථාන වල පහසුකම් සලසා ඇති බව වාර්තා වේ.

ඒ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු 011 30 30 534, 011 26 97 517 යන දුරකතන අංක ඇමතීමෙන් ලබා ගත හැකි බව ද යුධ හමුදා මූලස්ථානය සදහන් කළේය

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here